Veelgestelde vragen


Aanmeldingen, wijzigen, opzeggen

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kindje inschrijven vanaf het moment dat u in verwachting bent, door het aanmeldformulier in te vullen.

Is er inschrijfgeld verschuldigd?

Op dit moment is er geen inschrijfgeld verschuldigd. 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn inschrijving?

Wij streven er naar om binnen 3 werkdagen contact met u op te nemen.

Hoe kan ik me inschrijven?

U kunt via onze website een aanmeldingsformulier invullen. Wij nemen dan contact met u op.
Het is ook mogelijk om op locatie een inschrijfformulier in te vullen.

Hoe kan ik mijn inschrijving wijzigen of annuleren?

Een wijziging van de inschrijving kun je doorgeven door een mail te sturen naar info@kinderopvangkroontjes.nl

Is er een wachtlijst?

Voor de vestiging in Heerhugowaard is er nog geen wachtlijst.

Voor de vestiging Veenendaal zijn er voor sommige dagen een wachtlijst. Het aantal vrije plaatsen is drie maanden van te voren bekend, maar we kunnen geen schatting van de wachttijd geven. Bij de selectie kijken we naar:

 • de leeftijdsopbouw binnen de groep
 • de inschrijfdatum
 • het aantal gevraagde dagen en een combinatie van dagdelen
 • broertjes/zusjes op de groep

Is er een voorrangsregel?

We hanteren de volgende voorrangsregeling:

 • Broertjes en zusjes.
 • Extra dagen voor reeds geplaatste kinderen.
 • Wisselen van dagdeel.

Is er een minimum gesteld aan het aantal opvangdagen of uren?

We hanteren een minimum aan het aantal opvanguren per dag. Het minimum aantal uren per dag is 5.5 uur.

Mijn kind komt binnenkort voor het eerst naar Kroontjes. Wanneer word ik uitgenodigd voor een intakegesprek?

Ongeveer drie weken voordat uw kind komt, wordt u door ons uitgenodigd voor een intake-gesprek. In dit gesprek worden de bijzonderheden van uw kind besproken en de werkwijze en regels van ons kinderdagverlijf.  In de weken voorafgaand aan de start van de opvang zal uw kind ook komen wennen. Ook u kunt hierbij alvast kennis maken met de leidsters op de groep. 

Is er een wen periode voordat mijn kind met de opvang start?

Tijdens het intakegesprek plannen we twee wen momenten in.

Wanneer stopt het plaatsingscontract voor mijn kind?

Het plaatsingscontract stopt automatisch zodra je kind vier jaar wordt. Indien je kind pas na de zomervakantie naar school gaat en je langer van kinderopvang gebruik wilt maken, kun je hiervoor een verzoek indienen door een mail te sturen naar info@kinderopvangkroontjes.nl

Ik heb geen vaste werkdagen en werktijden? Kan ik dan ook bij Kinderopvang Kroontjes terecht?

Kroontjes heeft flexibele opvang. Echter dient u wel 1 vaste dag af te nemen. De overige dagen kunnen dan flexibel ingedeeld worden.

Is voeding inbegrepen in de prijs?

Voeding is bij ons inbegrepen. Voor de allerkleinste gebruiken wij flesvoeding van Kruidvat.

Zijn luiers bij de prijs inbegrepen?

Luiers zitten ook in de prijs. Wij gebruiken luiers van Kruidvat, tevens gebruiken wij ook de doekjes van Kruidvat. Mocht u kind hier niet tegen kunnen dan dient u dit zelf mee te nemen

Welk beleid voert Kroontjes rond vaccinatie?

Wij voeren geen eigen beleid op het wel/niet toelaten van niet-gevaccineerde kinderen. Wij vragen tijdens de intake of je kind het Rijksvaccinatieprogramma volgt.
Op die manier kunnen we ouders informeren over het aantal niet gevaccineerde kinderen. Wij zullen nooit namen noemen.

Ik wil de kinderopvang opzeggen?

Door een mail te sturen naar info@kinderopvangkroontjes.nl kunt u de kinderopvang opzeggen. Wij hanteren wel een opzegtemijn van één maand.

Ruilen, extra en flex opvangdagen

Hoe kan ik een ruildag aanvragen?

Een ruildag aanvragen kan via het ouderportaal.

Kan ik extra dagen afnemen?

Incidentele losse dagopvang is mogelijk indien de planning het toelaat. Een extra dag kunt u aanvragen via het ouderportaal. Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht.

Wat te doen wanneer ik opvangdagen wil wijzigen?

Via het ouderportaal kunt u extra dagen aanvragen en wijzigingen doorgeven. 

Wat zijn de voorwaarden/regels voor het aanvragen van een ruildag? 

Wij bieden de mogelijkheid vaste opvangdagen (of dagdelen) te ruilen. Ruildagen kunnen aangevraagd worden via het ouderportaal. Na goedkeuring ontvang je per mail een bevestiging. Houd hierbij rekening met onderstaande zaken:

 • Voor een ruildag worden geen kosten in rekening gebracht;
 • Ruildagen kunnen maximaal een maand van te voren worden aangevraagd;
 • Ruildagen kunnen tot één werkdag (tot uiterlijk 16.00 uur) van tevoren aangevraagd worden;
 • Ruilen van dagen is alleen mogelijk indien de groepsgrootte en het pedagogisch kind-leidster-ratio dit toelaat;
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een ander kind;
 • Erkende feestdagen en andere sluitingsdagen kunnen niet worden geruild.
 • Een toegezegde ruildag kan niet opnieuw worden geruild

Betalingen en facturen

Waar kan ik het bankrekeningnummer van kinderopvang Kroontjes vinden?

Het bankrekeningnummer van Kroontjes kun je vinden op je factuur. Tevens staat het ook op onze website.

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Wij versturen de facturen rond de 18de van de maand.

Hoe kan ik mijn factuur betalen? 

Onze voorkeur gaat uit naar automatisch incasso. Bij de inschrijving vragen we een machtiging voor een automatische incasso af te geven. De meeste ouders doen dit, omdat het heel gemakkelijk is en je geen omkijken hebt naar de betaling. Als je niet voor een automatische incasso kiest, krijg je maandelijks een factuur en maak je zelf het bedrag over.

Welk betaaltermijn hanteert Kroontjes?

Wij hanteren een betalingstermijn van 15 dagen.

Wanneer incasseren jullie mijn factuur? 

We incasseren via automatische incasso tussen de 20ste en de 24ste van de maand. Over het algemeen heb je dan ook al de kinderopvangtoeslag ontvangen van de Belastingdienst.

Deze maand lukt het me niet om de factuur tijdig te betalen. Wat kan ik doen?

Indien je een factuur niet tijdig kan betalen, kun je mailen naar info@kinderopvangkroontjes.nl. Dan kunnen we samen naar een goede oplossing zoeken.

Ik ben werkloos geworden. Is het verstandig om mijn kinderopvang stop te zetten? 

Je hebt nog tot drie maanden na het verlopen van het arbeidscontract recht op kinderopvangtoeslag en je kind(eren) kan gewoon nog naar de opvang.

Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Je ontvangt van ons altijd eind januari / begin februari de jaaropgave.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen in het ouderportaal of in de ouderapp. 

Waar kan ik terecht voor mijn vraag over de factuur?

Voor vragen over je factuur kun je het beste mailen naar info@kinderopvangkroontjes.nl

Hoe kan ik mijn machtiging voor een automatisch incasso intrekken?

Voor het verzoek om de automatische incasso in te trekken kun je mailen naar info@kinderopvangkroontjes.nl

Ik heb een brief van het incassobureau ontvangen. 

Indien je een brief van het incassobureau hebt ontvangen dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het betreffende incassobureau.

Kinderopvangtoeslag

Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?

Op www.toeslagen.nl kun je een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag. Mocht je er niet uitkomen dan kun je altijd bellen met ons.

Hoe kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?

Je kan kinderopvangtoeslag aanvragen via www.toeslagen.nl. Om hier in te loggen heb je DigiD nodig.

kinderopvang stopzetten?

Indien je werkloos bent geworden adviseren wij de kinderopvangtoeslag tijdig stop te zetten. Je behoudt het recht op kinderopvangtoeslag tot en met drie maanden na het aflopen van het arbeidscontract. Je kind(eren) kan die drie maanden gewoon nog naar de opvang.

Mijn aanvraag voor kinderopvangtoeslag is nog in behandeling. Wat moet ik nu doen?

Indien je aanvraag nog bij de Belastingdienst in behandeling is, verzoeken wij je hierover contact te onderhouden met ons.

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

In het LRK staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Het LRKP-nummer van Kroontjes is te vinden op de website onder tabblad contact.