Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerksters

Welkom bij kinderopvang Kroontjes!

Op onze website informeren wij u graag over de mogelijkheden van kinderopvang Kroontjes.
Staat de informatie die u zoekt niet op onze website? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.Kinderdagverblijf Kroontjes

Kinderopvang Kroontjes biedt baby’s en peuters een leerzame, creatieve en veilige omgeving vol inspiratie en deskundige begeleiding aan. Maar wij bieden ook rust, reinheid en regelmaat. Wij kijken naar het individuele kind, zo kan ieder kind zich op zijn/haar eigen niveau ontwikkelen.

Kinderdagverblijf Kroontjes heeft ruimte voor maximaal 16 kinderen per dag. Dit heeft als voordeel dat de kinderen ook veel individuele aandacht krijgen. Ze kunnen samen spelen maar ze kunnen zich ook even rustig alleen terugtrekken. Voor de kinderen die hun slaapje niet kunnen missen hebben wij een slaapkamer met een eigen bed. Net zoals thuis slaapt uw kind in één vast bed.

Uw kind wordt door twee of drie pedagogisch medewerksters verzorgd. Op die manier kan uw kind een sterke band opbouwen met zijn/haar verzorger. Dit heeft weer een positieve invloed op de ontwikkeling van uw kind. 


Visie en doelstelling

Ieder kind is uniek

Voor ons betekent dit:

  • Dat ieder kind een eigen, unieke persoonlijkheid heeft
  • Dat ieder kind het recht heeft zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen
  • Dat we steeds naar het individuele kind kijken om daarmee inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling verloopt. Op basis hiervan bepalen we wat de volgende stap in de ontwikkeling zou kunnen zijn
  • Dat de belangstelling van het kind leidend is in het aanbod dat we kinderen doen op locatie. We werken met thema’s en activiteiten die nauw aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen
  • Dat onze pedagogisch medewerkers een zodanige relatie met ieder kind willen opbouwen dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich als gevolg daarvan optimaal kan ontwikkelen.

Algemene doelstelling
Voor de kinderen willen wij een veilige en vertrouwde plek zijn waar zij zich prettig voelen en graag naar toe komen om hun vriendjes en vriendinnetjes te zien. Maar ook voor ouders vinden wij het belangrijk dat zij hun kinderen met een gerust hart weg brengen zodat zij andere bezigheden kunnen uitvoeren. Wij willen een omgeving bieden waarin de kinderen zichzelf zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en waar rekening wordt gehouden met hun eigenheid; karakter, aanleg, talenten en capaciteiten.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen
Dat kinderen het liefst spelen is niet zonder reden. Dat is hoe kinderen de wereld om zich heen leren ontdekken. Dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, leren zij door middel van spel.

In hun spel imiteren kinderen de werkelijkheid vanuit die motivatie wordt hun ontwikkeling en leerproces gestimuleerd.  Ze worden uitgenodigd om te experimenteren, te ontdekken en krijgen daarvoor passende materialen aangereikt.

Wij nemen de tijd om uw kind te leren kennen. Vanaf het moment dat uw kind voorgesteld wordt aan een leidster zal hij/zij worden geobserveerd. Door onze kinderen te observeren leren we een heleboel. Door bewust te kijken en te luisteren wordt uw kind op de juiste manier benaderd. Dit wordt in alle rust gedaan en tijdens alle ontwikkelingsfases van het kind bijgehouden. De verstandelijke ontwikkeling, sociaal emotionele ontwikkeling en fijne en grove motoriek zijn hierin de hoofdpunten.

Locatie

Kinderdagverblijf Kroontjes is gevestigd op de Zandstraat 137 in Veenendaal.
U kunt bij ons achter parkeren, o
p het terrein van de sportschool.


We nodigen u graag uit voor een rondleiding ...

Hebben wij na het lezen en bekijken van de website uw interesse gewekt?
U bent van harte uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.