Oudercommissie

Wij van Kroontjes vinden het belangrijk om met ouders samen te werken. Die samenwerking komt onder andere tot uiting via de oudercommissie.
Onze commissie houdt zich bezig met organisatorische kwesties en pedagogische zaken met betrekking tot Kroontjes. En de commissie vergadert ca. 2 à 3 keer per jaar. De leden van onze commissie ondersteunen ook activiteiten zoals festiviteiten, ouderavonden en de jaarlijkse schoonmaak.

Als oudercommissie van Kroontjes zijn we dringend op zoek naar ouders die de commissie willen versterken. 

Onze oudercommissie ledenHallo,

Mijn naam is Anne Verwoert, moeder van Jayce en Ayana. Ik heb voor Kinderopvang Kroontjes gekozen door de grote flexibiliteit die ze hebben de verticale groep en natuurlijk de algehele indruk. Ik werk onregelmatig in de zorg, dus dit is echt perfect voor mij. 

Als ik niet werk onderneem ik graag leuke dingen met de kinderen, zing ik graag, dit doe ik in de kerk en bij verschillende instellingen maak ik er met mijn moeder regelmatig een feestje van. 

Ik vind het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij de kinderen en heb om deze reden ook gekozen om onderdeel te maken van de oudercommissie. Mijn bijdrage hieraan is vooral meedenken met activiteiten op de kinderopvang van de ouder en uiteraard meekijken met andere zaken. Je wilt als ouder natuurlijk dat je waardevolste bezit de beste behandeling mogelijk krijgt met een leuk activiteiten aanbod en daar wil ik graag bij meedenken.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik het graag!

Groetjes, Anne Verwoert


Vacature voor een oudercommissielid

Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meldt u dan aan voor de vrijwillige functie van:

OUDERCOMMISSIELID m/v 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, het aanpassen van de openingstijden, de organisatie van de Dag van de Leidster, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
-          overlegt met de houder
-          adviseert gevraagd en ongevraagd de houder
-          bevordert goede en heldere informatie aan ouders
-          onderhoudt contacten met andere ouders
-          bevordert de betrokkenheid van ouders van de kinderopvang
, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
-          fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
-          mee willen praten en beslissen
-          de kwaliteit van de kinderopvang positief willen beïnvloeden

-         
willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
-          hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor onze opvang
-          minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Voor aanmelding kunt u een mail sturen naar info@kinderopvangkroontjes.nl