Dagindeling


Globale dagindeling

Vanaf 07.30u:
De kinderen worden gebracht en er vindt een overdracht plaats met ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de jas/tas van hun kind wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plek. Er is gelegenheid tot vrij spelen en een knuffelmoment voor de allerkleinsten. 

Rond de klok van 09.00u:
Wordt er gezamenlijk opgeruimd, gaan we onze handen wassen en aansluitend aan tafel voor het eten van fruit en om iets te drinken. Hierna vindt een verschoonronde plaats.

Is er een jarige? Dan is dit ook het moment om het te vieren met muziek, liedjes en een gezonde traktatie. 

Rond de klok van 9:30u:
Allemaal samen een geplande activiteit n.a.v. onze methode Kiki. Verder is er tijd om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Met mooi weer spelen we gezamenlijk buiten.  Baby’s gaan ook lekker mee naar buiten om een frisse neus te halen. De kinderen die twee keer slapen, gaan tussen 10:00u en 11:00u naar bed. 

Rond de klok van 11.30u:
Word er gezamenlijk opgeruimd, gaan we onze handen wassen en aansluitend aan tafel voor de lunch. De kinderen mogen meehelpen met het dekken van de tafel.

Rond de klok van 12.00u:
We ruimen samen de tafel af en wassen onze handen/gezicht. Er vindt een verschoonronde plaats en de kinderen, die een middagdutje doen, mogen nog even vrij spelen en worden dan rustig klaargemaakt voor het slapen. De kinderen die niet meer slapen of vanmorgen al een dutje hebben gedaan mogen vrijspelen, maar er is ook tijd om te knutselen.

Rond de klok van 15:00u:
De kinderen worden weer wakker en worden uit bed gehaald.  

Er vindt een verschoon ronde plaats en na het aankleden gaan we aan tafel. Alle kinderen krijgen iets te drinken en rauwkost aangeboden. Verder is er dan nog tijd voor de iets grotere kinderen om te verven, plakken, kleien, tekenen of vrij te spelen. Met mooi weer spelen we gezamenlijk buiten. Baby’s gaan ook lekker mee naar buiten om een frisse neus te halen. Is er een jarige die alleen in de middag komt? Dan vieren we het na de lunch.

Rond de klok van 17:00u:
Gaan we weer even aan tafel om wat te drinken en een klein tussendoortje te eten. Terwijl de kinderen lekker aan het eten/drinken zijn wordt er een boekje voorgelezen en/of een filmpje aangezet.
Daarna mogen de kinderen vrij spelen.

De meeste kinderen worden opgehaald en er vindt een overdracht plaats met de ouders/verzorgers.

Voor baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag uit verzorgen. Daarbij wordt er bewust veel met baby’s gepraat, gezongen en geknuffeld. Deze activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling uw baby. Bij kinderen jonger dan 1,5 jaar volgen we het ritme van het kind, zoals dat is overeengekomen met de ouders.